Hoe je met deugden spiritueel groeit en geluk creëert

Deugden, ethiek, moraliteit. Al sinds het begin van de geschiedenis houden mensen zich met deze onderwerpen bezig. Wat betekent het om een goed mens te zijn? Hoe zorg je dat je op de juiste manier handelt? Wat moet je doen en laten? 

Zowel mythologieën, religies, als spirituele stromingen én de wetenschap (met name de filosofie) houden zich ermee bezig. Allemaal op hun eigen manier. TIjdens mijn universitaire opleiding leerde ik van alles over deugden in de Griekse mythologie, het christendom en de filosofie. Reuze interessant, maar wat moest ik met al die verschillende opvattingen? 

Dat is (nu) alweer zo’n 10+ jaar geleden. Tegenwoordig heb ik een veel ruimer perspectief. En een veel spiritueler perspectief. Als pranic healer en arhatic yogi leerde ik over het verband tussen deugden en karma. Tussen deugden en spirituele groei. En wat het praktische effect daarvan is in je leven. 

Wat ik daarover heb geleerd, deel ik graag met jullie in dit artikel.

Het belang van deugden

Deugden in religies

Het is niet voor niets dat deugden zo’n belangrijk onderwerp zijn in mythologieën, religies, spirituele stromingen en zelfs de wetenschap.

Deugden helpen je namelijk om een gezond, heilzaam en gelukkig leven te leiden. Ze geven richting aan het handelen en vormen je morale kompas. Eigenlijk vormen deugden een soort sociale lijm tussen mensen. Het houdt samenlevingen georganiseerd en in stand. 

De meeste mensen begrijpen deugden van nature. Je leert het al als kind van je ouders, je omgeving en de maatschappij. Wat is goed gedrag en wat niet. Zo snapt bijna iedereen van nature dat stelen niet goed is. Dat vriendelijk zijn goed is. Dat iemand pijn doen niet goed is. 

De gouden of gulden regel

Bijna iedereen kent de gouden of gulden regel wel. En deze regel is ook in honderden religies, spirituele stromingen, filosofiën, etc. terug te vinden. 

De gulden regel luidt: 

“Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.”

Een andere vorm: 

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.”

De gulden regel kun je zien als een deugd. In allerlei culturen en samenlevingen is deze gulden regel terug te vinden. Soms net in andere bewoordingen, maar het komt altijd op hetzelfde neer. 

Is het niet fascinerend dat deze gouden regel werkelijk overal te vinden is? 

Ik vind van wel. En ik begrijp ook waarom. Het zit ingebakken in onze menselijke natuur. Waarheid is universeel. 

Deugden en karma

Deugden en karma


De universele waarheid die onder de gulden regel verscholen ligt, is karma. 

Je kunt karma zien als actie en reactie. Oorzaak en gevolg. Of heel simpel uitgelegd: ‘je oogst wat je zaait’. 

En daarom is karma onlosmakelijk verbonden met deugden en zonden. 

“Wat jij niet wil dat jou overkomt, doe dat ook een ander niet aan.” En andersom. 

Daarom is het handig om zonden te vermijden. En zoveel mogelijk deugdelijk te handelen. 

Je kunt niet verwachten dat je een gelukkig leven leidt als je zelf regelmatig ‘zondigt’. Want dan zal je, op basis van karma, negativiteit in je leven aantrekken. Wees dus bewust van wat je zaait. En dan draait het niet alleen om acties. Ook om woorden. En gedachten. 

Zelfs een negatieve gedachte heeft energetisch een impact op de ander. Het komt energetisch aan in de aura van iemand, of diegene daar nou bewust van is of niet. En daarmee is zelfs een gedachte al een actie. 

Gelukkig geldt het omgedraaide ook. Hoe meer positiviteit jij uitzendt, hoe meer je dat aantrekt. Zie je nu ook de parallel met de wet van aantrekking? Je trekt aan, wat je uitzendt. 

De werkelijke kracht achter de wet van aantrekking is karma. Je kunt de wet van aantrekking niet goed begrijpen, zonder karma te begrijpen. 

Daarom kun je ook niet alles manifesteren wat jij wil. Want wat jij wil, doet er niet zoveel toe. Jouw acties in het verleden en heden, waarmee je karma creëert, dat bepaalt – kort door de bocht – wat jij wel en niet kan manifesteren. Om te manifesteren wat je wil, moet je dus het juiste karma hebben. 

Karma heeft vergaande gevolgen 

Karma heeft vergaande gevolgen


Als je niet genoeg positief karma hebt om een bepaalde wens te manifesteren, dan zal het niet lukken totdat je dat wel hebt. Je moet karmisch gezien het recht hebben om te ontvangen wat je wil. 

Natuurlijk heb je hier wel invloed op. Met je gedachten, emoties en gedrag. Maar als jij als het ware flink in de min staat op een bepaald gebied, dan kost het tijd en moeite om te manifesteren wat je wil. Je zal consequent je gedrag moeten veranderen. Deugden helpen je hierbij. 

Karma werkt ook andersom

Als je op een bepaald gebied geen negatief karma hebt, kan het zich niet manifesteren in je leven. Als je nul karma hebt waarin je een ander pijn hebt gedaan (bijv. fysiek of emotioneel) dan trek je geen situaties aan waarin een ander je pijn doet! 

Dus als iemand jou op een bepaalde manier pijn heeft gedaan, dan zit daar karma achter. Wil je dat het in de toekomst minder gebeurt, werk dan aan het creëren van goed karma. Werk aan het ontwikkelen van deugden. Doe het tegenovergestelde van wat je niet wil. Beantwoord haat niet met haat, maar met liefde.

Heeft iemand je pijn gedaan, vergeef diegene dan. Dat is fijn voor jezelf (je loopt niet meer met zware emoties rond). En tegelijkertijd kun je daarmee ook de karmische band verbreken, waardoor je die ander niet meer tegen hoeft te komen in een volgend leven. 

Wie goed doet, goed ontmoet

Liefdevolle vriendelijkheid is een van de belangrijkste deugden

Probeer anderen geen pijn te doen. Maar wees liefdevol en vriendelijk – in gedachten, woorden en daden. Zo trek je steeds meer situaties aan waarin je liefdevol en vriendelijk behandeld wordt. 

Doe anderen geen pijn en je zal geen pijn gedaan worden. 

Wees liefdevol en vriendelijk naar anderen en je zal het terug ontvangen. 

Andersom werkt het ook en dat is minder leuk, maar het is wat het is. 

Dat is karma. 

Deugdelijk handelen

Het klinkt zo simpel. Maar ernaar leven is niet zo simpel. Ik kan je genoeg voorbeelden geven waarop ik dacht: ‘waarom moet mij dat nou overkomen, ik ben toch een goed mens?’ Of: ‘wat een ander doet, heeft toch niets met mij te maken’? 

Misschien herken je dat wel. En je bent vast ook een goed mens. Maar heb je werkelijk nooit in je leven een ander pijn gedaan? En hoe zit het met je vorige levens? Als jou iets overkomt, dan heb je ooit dat zaadje geplant. Anders zou het niet gebeuren. 

En je hoeft niet eens te weten wat het is. Je hoeft niet in je vorige levens te graven. Als jou iets naars overkomt, dan weet je wat je te doen staat. Doe anderen geen pijn. Wees liefdevol en vriendelijk. Dan plant je de juiste zaadjes voor de toekomst. En als je dat consequent blijft doen, dan kom je stap voor stap vrij van negatief karma. En trek je steeds meer goede dingen aan.

Nu ben je vast wel benieuwd naar het systeem van deugden dat ik volg. Daar leg ik je graag meer over uit. 

5 deugden in pranic healing en arhatic yoga

Deugden in pranic healing en arhatic yoga

Ik ben pranic healer en arhatic yogi. Daarom volg ik de deugden die hierbij horen. Ik zeg niet dat jij dat ook moet doen. Je mag natuurlijk zelf je eigen systeem kiezen. Als jij er meer voor voelt om de deugden uit het christendom of het boeddhisme te volgen, doe dat dan. En als jij er meer voor voelt om de deugden uit een bepaalde filosofie te volgen, doe dat dan. It’s up to you. 

Voordat ik je iets over de 5 deugden in pranic healing en arhatic yoga vertel, is het handig om kort wat achtergrond informatie te hebben.

Pranic healing is een energy healing methode, ontwikkeld door Grand Master Choa Kok Sui. Bovendien ontwikkelde hij ook arhatic yoga: een synthese van verschillende vormen van yoga. Voor de duidelijkheid: dit gaat over de yoga die erop gericht is om eenheid met de ziel en God te bereiken. Belangrijk hierin zijn o.a. meditaties, ademwerk en de deugden.

Grand Master Choa Kok Sui bestudeerde gedurende zijn leven allerlei godsdiensten en spirituele stromingen. Daar zijn de 5 deugden van pranic healing en arhatic yoga o.a. op gebaseerd. Van grote invloed hierop zijn opvattingen uit het hindoeïsme, boeddhisme en het christendom. 

Zo zijn er de zeven hoofdzonden en deugden uit het katholieke geloof. In het boeddhisme kent men o.a. het achtvoudige pad, waar ethisch gedrag en deugden een grote rol in spelen. En ook de originele yoga – zoals beschreven in Patanjali’s yoga sutra’s – kent een achtvoudig pad, waarvan de eerste twee stappen over deugden gaan. 

De 5 deugden: do’s en don’ts

5 deugden

De 5 deugden zijn verdeeld in do’s en dont’s (yama en niyama – yin en yang). Hieronder een korte beschrijving van iedere deugd.

  • Liefdevolle vriendelijkheid en niet-verwonding

Wees liefdevol en vriendelijk naar anderen. In gedachten, woorden en gedrag. Vermijd het verwonden en pijn doen van anderen (geweldloosheid). Ook in gedachten, woorden en gedrag. Want zelfs een negatieve gedachte heeft effect op een ander. Naast mensen geldt dit ook voor dieren en andere wezens. 

In het hindoeïsme en boeddhisme is compassie (verwant aan liefdevolle vriendelijkheid) erg belangrijk. Bovendien kennen ze het concept van ahimsa (geweldloosheid). Aangezien we allemaal de goddelijk vonk in ons dragen, staat het pijn doen van een ander, gelijk aan het pijn doen van jezelf. 

  • Vrijgevigheid en niet-stelen

Wees vrijgevig. Deel je rijkdom met anderen (natuurlijk niet alles). Doneer. Wees ook vrijgevig met je tijd en energie. Dit zit in allerlei simpele dingen. Help een oude man of dame de straat oversteken. Doe een paar uur vrijwilligerswerk. Wie goed doet, goed ontmoet. 

Steel niet wat niet van jou is. Niet qua goederen en bezittingen. Maar ook niet qua aandacht of affectie. Doe niet alsof een idee van jou is wat niet van jou is. En natuurlijk zit het ook in simpele dingen. Zoals niet voordringen in een rij (zonder het te vragen). Geen illegale muziek en films op internet downloaden en kijken. Dit zijn ook vormen van stelen. 

  • Nauwkeurige perceptie, correcte expressie en geen-onwaarheid

Perceptie is alles. Als jouw perceptie van een bepaalde gebeurtenis niet nauwkeurig is, dan gaat eigenlijk alles fout. Dan kloppen je gedachten niet. Je woorden niet. Je gedrag niet. Wees bijv. erg voorzichtig met oordelen over een ander. Weet jij echt waar diegene vandaan komt? Kan je werkelijk door de ogen van de ander kijken om zijn of haar gedrag te interpreteren? Of doe je dat vanuit jouw eigen, vaak gelimiteerde, perceptie?

Geen-onwaarheid gaat o.a. over eerlijkheid en niet-liegen. Wees eerlijk naar jezelf en anderen (maar kijk uit dat het niet té eerlijk is en pijn doet, want dan ben je niet liefdevol en vriendelijk). Als je veel liegt, zal er veel tegen je gelogen worden en zal het moeilijk zijn voor je om de waarheid te zien. Beloof geen dingen die je niet waar kan maken. 

  • Standvastigheid van doel & inspanning en niet-luiheid

Als je iets wil bereiken, dan moet je daar vol voor gaan. Houd je focus op je doel. Blijf eraan werken. Als je niet standvastig bent, dan is het moeilijk om iets te bereiken. En dat is zonde. We hebben allemaal een prachtige bijdrage te leveren. Een zielsmissie. Het komt niet aanwaaien, je moet er wel moeite voor doen. Er is daarom ook niets mis met hard werken. Zolang het niet té hard is (zie volgende deugd). Probeer zoveel mogelijk luiheid te voorkomen.

Deze deugd geldt ook voor je spirituele ontwikkeling. Als jij wil groeien, werk er dan aan. Mediteer. Studeer. Doe je best om je karakter te verbeteren met deze deugden. Met de juiste instelling, kom je er wel. 

  • Matiging en niet-overdrevenheid

Alles met mate. Drank, werken, genot. Maar ook al deze deugden. Té veel van het goede, is niet goed. Als je té hard werkt en daardoor geen aandacht aan je gezin kan besteden, waar is het dan goed voor? Als je al jouw geld weggeeft en niets overhoudt om zelf van te eten, dan draai je door in vrijgevigheid. Als je altijd maar liefdevol en vriendelijk bent naar anderen, maar je laat over je heen lopen, dan is dat téveel van het goede en ben je niet liefdevol en vriendelijk genoeg naar jezelf. 

Don’t overdo it. 

Deugden bepalen de kwaliteit van je leven

Verbeter met deugden de kwaliteit van je leven

Hoe meer je deugden ontwikkelt in je leven, hoe hoger je vibratie, hoe sterker de connectie met je hogere zelf en God. Elke keer dat je deugdelijk handelt, kom je dichterbij God. Dichterbij je ware essentie. Elke keer dat je ondeugdelijk handelt, raak je verder verwijderd van je hogere zelf en God. En daalt je vibratie. 

Door deugdelijk te handelen, kan je daarom steeds meer vrede, liefde en geluk ervaren. En kan je aantrekken wat je wil. Je plant immers de juiste zaadjes.

Bovendien betekent het dat je intuïtie sterker wordt, je meer inspiratie hebt en meer inzichten ontvangt. Je innerlijke krachten nemen toe. Denk maar eens aan helderzien en heldervoelen. De kracht van deze kwaliteit ligt o.a. aan je eigen gedrag. Als je bijvoorbeeld veel liegt, zul je niet in staat zijn om helder te zien. 

Karma is de wet die alles in balans houdt. De energie die je uitzendt, krijg je vroeg of laat terug, via de wet van aantrekkingskracht

Kortom, door het ontwikkelen van deugden (en het vermijden van zonden) verbeter je de kwaliteit van je leven. Uiteindelijk willen we allemaal een gelukkig leven. En daar ben jij zelf de sleutel toe. Wat ga jij vanaf nu anders doen? 

Categorieën: Spirituele ontwikkeling Geluk Karma

Gepubliceerd op:

Plaats een reactie

Sectie scheiding
Joris eigenaar Sanyasa

Joris - Founder Sanyasa

Joris is spiritueel mentor, healer en meditatie teacher. Hij helpt je om innerlijke blokkades te helen en de verbinding met je ziel te versterken. Zodat je jouw innerlijke potentieel ontplooit.

"Hoe meer we het donker in onszelf opruimen en in de grootsheid van onze ziel stappen, hoe eerder we een vrije, liefdevolle wereld creëren."

Plaats een reactie