Privacyverklaring

Op deze pagina lees je de privacyverklaring van Sanyasa. Sanyasa hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Schrijf jij je in bij Sanyasa, dan moet je rekening houden met de informatie hieronder. Bovendien geef je hier expliciet toestemming voor.

Contactgegevens

Heb je vragen over de privacyverklaring? Mail dan naar joris@sanyasa.nl.

Bescherming persoonsgegevens

Hieronder leg ik je uit hoe Sanyasa omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens. Sanyasa streeft naar een zorgvuldige bescherming van je gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Ben je het niet eens met deze privacyverklaring, dan dien je de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Sanyasa valt onder de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sanyasa behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 april 2023.

Welke persoonsgegevens Sanyasa verwerkt

Sanyasa verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van diensten en/of je de gegevens zelf verstrekt. Dat gebeurt via het contactformulier of als jij je inschrijft voor de nieuwsbrief. Hierbij worden enkel je naam en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens worden bewaard voor een termijn gelijk aan de duur van de overeenkomst.

Ook voor het afhandelen van betalingen heeft Sanyasa een aantal persoonsgegevens nodig: je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en bankrekeningnummer.

Tenslotte verwerkt Sanyasa persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de gegevens die nodig zijn voor een correcte belastingaangifte.

Deze gegevens worden vijf (5) of zeven (7) jaar bewaard, afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Sanyasa geen contact met je opnemen. Daarnaast is Sanyasa in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Wil je geen persoonsgegevens verstrekken, dan kan Sanyasa je geen diensten leveren. Het kan voorkomen dat Sanyasa  daardoor niet kan voldoen aan contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen.

Verstrek je geen persoonsgegevens, dan ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen bij jou.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanyasa verkoopt je gegevens nooit aan derden. Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt door zogenaamde ‘verwerkers’.  Dat zijn bedrijven die door Sanyasa zijn ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst.

Het gaat om de volgende verwerkers:

  • Xolo, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen.
  • Facebook, advertenties, bedrijfspagina.
  • Facebook Pixel, analyseert de bezoekers van de website
  • LinkedIn, advertenties, bedrijfspagina.
  • Instagram, advertenties, bedrijfspagina.
  • Google Analytics, analyseert de bezoekers van de website
  • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mailcampagnes.
  • MailChimp, voor het versturen van e-mailcampagnes.

Deze verwerkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van Sanyasa.

Cookies 

De website van Sanyasa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Sanyasa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Denk daarbij aan de Facebook Pixel en de data die Google Analytics bijhoudt.

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites die niet bij Sanyasa horen. Kom je op een andere website terecht, dan geldt de privacyverklaring van desbetreffende website.

Sanyasa is nooit en op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor andere websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te rectificeren, te beperken en te verwijderen, zoals aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om misbruik te voorkomen vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Sanyasa reageert zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken op je verzoek.

Sanyasa verwijdert zelf gegevens die niet langer nodig zijn.

Klachten

Heb je een klacht die betrekking heeft op het verwerken van je persoonsgegevens door Sanyasa, dan kun je een e-mail sturen naar joris@sanyasa.nl.

Je kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Sanyasa streeft naar een waterdichte beveiliging van je persoonsgegevens en past daarom een treffende maatregelen toe, zodat je persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde toegang.

De website heeft een SSL-certificaat, dit betekent dat je gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.